Klinika Płyt
Nie jesteś zalogowany! | Twój koszyk jest pusty Koszyk
VMI Hybrid VMI Buffer VMI 2550i

Maszyna do regeneracji VMI Hybrid

łatwa obsługa
nowoczesny i atrakcyjny wygląd
kompaktowe, niewielkie wymiary
bardzo wysoka skuteczność naprawy
bezwzględnie najlepsze efekty wizualne regeneracji
pełna kompatybilność z formatem Blu-ray
szczegółowy opis
materiały eksploatacyjne

FAQ

 1. Jak działają maszyny do naprawy płyt kompaktowych?

  Nie ma jednolitej technologi regeneracji nośników optycznych. Każde urządzenie, wykorzystuje inną technologię. W początkowej fazie projektowania i wdrażania pierwszych urządzeń do regeneracji nośników, najbardziej popularna była metoda wielokrokowej regeneracji. Polegała ona na tym, że urządzenie wykorzystywało proces obróbki mechanicznej materiału (szlifowanie), do celów spolerowania warstwy do głębokości uszkodzeń na części zapisywalnej nośnika. Aby w efekcie uzyskać finalnie wygląd płyty jak najbardziej zbliżony do nowej, proces obróbki jest realizowany w kilku etapach. W zależności od rodzaju urządzenia i głębokości rys, ilość faz może wynosić do 6 kroków. I tak do celu usunięcia głębokich rys, stosuje się papier mikroszlifierski o grubszej gramaturze. Przechodząc kolejne fazy zwiększając gramaturę, dochodzimy do etapu finalnego nadania płycie wyglądu nowej. Do tego celu służą specjalistyczne gąbki lub tarcze oraz ciecz wspomagająca proces polerski o specjalistycznej nazwie Politura. Po zakończeniu wszystkich etapów regeneracji, płyta jest naprawiona i gotowa do użytku.

  Urządzenia wielokrokowe ze względu na uciążliwą obsługę oraz ścieranie w znacznej części warstwy zabezpieczającej, zostają powoli wyparte z rynku na rzecz nowoczesnych urządzeń jednokrokowych. I tak, jak sama nazwa wskazuje, tu proces naprawy płyty jest realizowany w jednym etapie. Do regeneracji wykorzystujemy pokryte specjalnym materiałem tarcze naprawczo-polerujace oraz Politurę. Ze względu na jeden krok naprawy, urządzenia takie charakteryzują się łatwością obsługi oraz mniejszymi kosztami eksploatacji. W pierwszych urządzeniach jednokrokowych, problemem był zbyt długi czas regeneracji, jednakże na dzień dzisiejszy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych materiałów eksploatacyjnych, czas ten został zredukowany o przeszło połowę w stosunku do pierwowzorów. Przykładem zastosowania nowoczesnej technologi do produkcji materiałów eksploatacyjnych, jest kardridż PoliCool v.4, który jest w pełni kompatybilny z nowym formatem nośników Blu Ray oraz znacznie skraca czas naprawy. To rozwiązanie osiągnęło najlepszy możliwy kompromis, aby zapewnić kompleksową regenerację wszystkich znanych formatów nośników optycznych. Wyjątkiem wśród stosowanych technologii regeneracji jednokrokowej, jest wykorzystanie przez amerykańską firmę Venmill opatentowanej technologii OptoClear, która wykorzystuje proces termicznego formowania struktury płyty do celu jej regeneracji. Więcej na temat dostępnych technologii regeneracji w zakładce Biblioteka Edukacyjna.

  Zwiń

 2. Ile razy możemy naprawiać tą samą płytę?

  Wszystko zależy od rodzaju nośnika. Warstwa ochronna płyty, która poddawana jest procesowi regeneracji, jest w zależności od rodzaju nośnika różnej grubości. Ponieważ regeneracja polega w głównej mierze na ścieraniu zniszczonej warstwy, dla każdego z formatów powtarzanie procesu naprawy jest różne. I tak, dla nośnika typu CD, ilość regeneracji wynosi do kilkudziesięciu. Dla nośnika DVD jest to kilkanaście, natomiast dla formatu Blu Ray kilka. Oczywiście pamiętać należy, że jednoznaczne określenie wartością liczbową, jest nie możliwe ze względu na stopień zniszczenia nośnika oraz rodzaj urządzenia. W każdym z tych przypadków może się zdarzyć sytuacja skrajna, gdzie nośnik typu np. CD, ze względu na niewielki pierwotny stopień zniszczenia, będziemy mogli regenerować nawet kilkaset razy, natomiast w przypadku poważnych uszkodzeń, płyta będzie mogła być naprawiona tylko kilka razy. Pomimo tego, iż proces regeneracji, jak już zostało wcześniej wspomniane, polega na ścieraniu warstwy ochronnej, to warstwa która zostaje zeszlifowana jest praktycznie niezauważalna. Przyjmuje się, że podczas naprawy średnio porysowanej płyty, zeszlifowane zostaje ok. trzy tysięczne milimetra (0.003mm) warstwy ochronnej. W dziale Biblioteka Edukacyjna, jest przedstawiony opis każdego nośnika optycznego z uwzględnieniem jego budowy w sposób graficzny. To zapewne pomoże w wizualnym zrozumieniu zagadnienia ilości regeneracji jednego nośnika.

  Zwiń

 3. Ile płyt możemy naprawić na jednym zestawie materiałów eksploatacyjnych za pomocą maszyny Disc Buddy?

  Tak jak w przypadku ilości powtórnych regeneracji tego samego nośnika określenie liczbowe jest niemożliwe, tak samo w przypadku ilości regeneracji z użyciem jednego zestawu materiałów eksploatacyjnych jest niejednoznaczne. Jest to liczba zależna od stopnia zniszczenia nośnika, rodzaju urządzenia oraz rodzaju materiału eksploatacyjnego. Jeżeli płyta posiada ekstremalne rysy, to w przypadku urządzenia Disc Buddy całkowita naprawa będzie mogła wymagać nawet kilkukrotnego powtórzenia cyklu pięcio minutowego. I tak jeżeli na zestawie materiałów eksploatacyjnych będziemy naprawiać tylko ekstremalnie porysowane płyty, ilość naprawionych nośników może wynosić zaledwie kilkanaście. Oczywiście opisywany przypadek jest bardzo rzadki lub nie występuje w ogóle, ale to pozwoli uzmysłowić zależności jakie mają wpływ na ilość napraw na zestawie materiałów eksploatacyjnych. Dla urządzeń wyższej klasy, precyzyjne określenie tej wartości, jest nieco łatwiejsze, gdyż nawet w przypadku wystąpienia ekstremalnych rys, naprawa będzie wymagała dwu-trzy krotnego powtórzenia procesu regeneracji. Przeważnie w danych podawanych przy opisie każdego elementu materiałów eksploatacyjnych podajemy wartości deklarowane przez producenta danego urządzenia. Dla urządzenia Disc Buddy za pomocą jednej butelki politury możemy wykonać ok. 50 regeneracji.

  Zwiń

 4. Kiedy należy zmienić politurę w maszynie Disc Buddy?

  Jest kilka znaków, które informują nas o konieczności wymiany politury:

  1. Maszyna nie regeneruje w sposób satysfakcjonujący, np. proces regeneracji przy nawet małych zarysowaniach musi być przeprowadzony wielokrotnie.
  2. Politura jest zabrudzona - zmienia ona swój kolor na szary bądź czarny. Jest to znak, że politura zawiera zanieczyszczenia zgromadzone podczas procesu regeneracji. Żywotność politury można wydłużyć gdy sami przeczyścimy krążek jeszcze przed procesem regeneracji.
  3. Stan politury po wlaniu jej do urządzenia jest poniżej minimum. Taka sytuacja może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nośnika, dlatego też należy dostarczać płyn naprawczy na powierzchnię nośnika, aby zapewnić wystarczające schłodzenie nośnika i otrzymać zadowalające finalne rezultaty procesu regeneracji. Możliwe jest uzupełnienie politury do stanu optymalnego, ale wiąże się to z ubytkiem właściwości naprawczych.Z tego też powodu zaleca się wymianę politury na nową. Ubytek politury może być spowodowany albo jej odparowaniem, bądź częstym wycieraniem nadmiernej ilości płynu naprawczego w finalnym etapie procesu regeneracji. Aby zredukować ubytek politury, zaleca się codzienne opróżnianie komory naprawczej.

  Zwiń

 5. Czy wszystkie maszyny naprawiają płyty Blu Ray i PS3?

  Nie, nie wszystkie urządzenia obsługują format Blu Ray i zarazem PS3. Wynika to z konstrukcji płyty Blu Ray, gdzie warstwa ochronna jest bardzo cienka. Pierwotnie założenia producenta Blu-Ray Disc Association (BDA) były takie, że warstwa ochronna będzie odporna na powstawanie uszkodzeń podczas eksploatacji. Jednakże szybko okazało się, iż format Blu Ray tak samo jak inne formaty jest podatny na powstawanie rys. Ze względu na cienką warstwę ochronną, najczęściej poważne uszkodzenia sięgają warstwy nagrywalnej, co powoduje mechaniczne i nieodwracalne uszkodzenie nośnika i pomimo usunięcia wszystkich rys z powierzchni, płyta nie odzyskuje sprawności. Tak samo zresztą jest w przypadku innych formatów nośników, jednakże ze względu na grubszą warstwę ochronną, tego typu sytuacje występują relatywnie rzadko a sama rysa musi być bardzo głęboka. Dlatego format Blu Ray, jest bardziej wymagający dla urządzeń do regeneracji. Najbardziej kompatybilnym urządzenim, jest The Uno, które zostało zaprojektowanie z myślą o naprawie formatu Blu Ray. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Dual Disc II, gdzie zmieniono skład materiałów eksploatacyjnych (poliCool v.4) przystosowując urządzenie do formatu Blu Ray. Najmniej efektywną regeneracją Blu Ray`a, z urządzeń obsługujących ten format, odnotowują urządzenia Disc Buddy i Doctor. W opisie każdego urządzenia, informujemy jakie formaty nośników optycznych obsługuje.

  Zwiń

 6. Czy wszystkie maszyny naprawiają płyty o różnej średnicy np. CD i GameCube?

  Tak, wszystkie urządzenia obsługują różne średnice nośników optycznych. Dla mniej popularnych standardów jak GameCube (płyta o średnicy 8cm), przewidziane są w większości urządzeń specjalne adaptery. Są one w jednych urządzeniach dostępne z urządzeniem w innych występują jako dodatkowe akcesoria. Wyjątkiem jest urządzenie The Uno, gdzie dzięki nowoczesnemu systemowi mocowania płyty, możemy regenerować wszystkie średnice nośników bez konieczności instalowania adapteru.

  Zwiń

 7. Czy wszystkie rysy są możliwe do naprawy za pomocą profesjonalnych maszyn?

  Tak, zdecydowanie każdy rodzaj rys możemy usunąć w procesie regeneracji. W zależności od modelu urządzenia, czas regeneracji płyty jest różny. Niektóre urządzenia dedykowane do użytku domowego, również umożliwiają całkowite usunięcie rys z powierzchni płyty jak np. Doctor. Będzie się to wiązało w przypadku głębokich rys z koniecznością kilkunastokrotnego powtórzenia cyklu regeneracji.

  Zwiń

Kontakt

 • Centrala: 530 399 900

Facebook

Zastrzeżone znaki towarowe zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.
Sklep internetowy oparty na ShopPro COMPOSE

Copyright © klinikaplyt.pl - serwis firmy PROXA. Wszelkie prawa zastrzeżone.